Piirustukset

Ennen restaurointia

Restauroinnin jälkeen
joonistused-parast