Teenused

Pabermaterjalide restaureerimine

Tartu Ülikooli spin-off ettevõte OÜ Mandragora on restaureerimise/konserveerimise ettevõte, mille juured

ulatuvad 1957-sse aastasse, kui ülikooli raamatukokku loodi restaureerimise töögrupp.

Ettevõte koondab pikaajalise töökogemusega spetsialiste,

kelle oskused võimaldavad teostada restaureerimistöid erinevates valdkondades.

Ettevõtte põhitegevuseks on köite ja pabermaterjalide

ning kipsi ja looduskivi restaureerimine/konserveerimine.

Vasakpoolses menüüs on võimalik tutvuda meie poolt pakutavate teenustega.

Köiterestaureerimine

Kingitused

Kipsi ja kivi restaureerimine

Kuldamine

Ekspertiisid ja nõustamine