Ekspertiisid ja nõustamine

Objektide ja kogude seisundi hindamine, soovitused säilitamiseks ja konserveerimiseks.