Profiilid

Enne restaureerimist

[SinglePic not found]

Tampere Pikkupalatsi restaureerimise käigus taastati terve fasaad, võesti maha vana värv ning tehti parandusi. Samuti valmistati uusi ornamente, figuure jms.

Piltidel on näha rõduposti, mille profiil oli lagunenud ning krohv maas.

Taastamise käigus krohviti post uuesti üle ning tõmmati kipsist uus immutatud profiil.

Pärast restaureerimist
[SinglePic not found]