Home » restaureerimine » Metallisulami korrosioonkindluse uurimine

Metallisulami korrosioonkindluse uurimine

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus metallisulami korrosioonkindluse uurimiseks koostöös TÜ Maido Merimaa töörühmaga eraldati Mandragora OÜle toetus summas 4000€. Projekt on vajalik õige metoodika valimiseks ajalooliste objektide konserveerimisel/ restaureerimisel, et tagada nende parem säilivus.